Facebook
Marketing na internetu Marketing na Internetu

Internetový marketing, reklama

Přesné zacílení
Příznivá cena
Individuální přístup
Zpětná vazba
Efektivita
Copywriting Copywriting
E-mail marketing E-mail marketing
PPC kampaně PPC kampaně Ilustrativní obrázek: ruka s myší

Internetový marketing – posílení prodeje, zvýšení povědomí o značce

Často se podceňuje fakt, že základním předpokladem úspěchu na internetu jsou kvalitní webové stránky. Slouží k prezentaci služeb či nabízených výrobků a představují moderní formu komunikace se zákazníky. Dále je třeba si stanovit cíl, kterého chceme dosáhnout. Marketing není jen reklama, ale také je to proces zjišťování potřeb a požadavků zákazníků. Poznání zákazníka je jedním z důležitých prvků obchodní strategie.

Výhody internetového marketingu

Oproti klasickému marketingu je internetový marketing lepší v monitorování a měření, v dostupnosti 24 hodin denně 7 dní v týdnu, v možnostech individuálního přístupu atd.

Naším cílem je, aby zvolená strategie byla pro naše klienty a jejich záměry dostatečně účinná a přínosná. Jejich spokojenost s výsledky naší práce je předpokladem trvalejší spolupráce.

Více o marketingu

Optimalizace webových stránek (SEO)

Nedílnou součástí marketingu na internetu je tzv. SEO neboli optimalizace webových stránek pro vyhledávače. SEO není zázračný prostředek, ale je to důležitý nástroj, s jehož pomocí budou vaše webové stránky přístupné co největšímu počtu potenciálních zákazníků.

Základní pravidla SEO lze shrnout do dvou bodů:

Co vám nabízíme?

V současné době je na našem trhu hodně společností, které se zabývají optimalizací webových stránek či ji nějakým způsobem nabízejí. Běžný uživatel Internetu často stojí před nesnadnou volbou, pro kterou společnost či firmu se má rozhodnout. Domníváme se, že vzhledem k našim zkušenostem a výsledkům by naše nabídka mohla být pro Vás velmi zajímavá a přínosná.

Více o optimalizaci